Ramavtal med Skatteverket

CGA tecknar ramavtal med Skatteverket om produktion av grafik för deras e-learning. Avtalet löper på tre år med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare två år.