Ramavtal med Arbetsförmedlingen

CGA tecknar ramavtal med Arbetsförmedlingen om produktion av grafik för deras e-learning. Avtalet löper på tre år med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare två år.