Bruksanvisningar

Det finns olika sätt att informera om teknik och hur produkter ska användas. Jag använder mig av INTECOMS riktlinjer för god teknikinformation.